Op dit moment wordt er aan onze website gewerkt. 

 

Meer over de stichting en ons doel

 Hoe het begon

4 jaar geleden kwam voorzitter Ursula Krol voor het eerst met haar gezin in Gambia. Ze werd geraakt door de bevolking, de gezondheidszorg en het onderwijs in het dorp Brufut. De volharding van mensen om met (te)weinig middelen toch het beste van hun gezondheidszorg en onderwijs te maken. Ze besloot als particulier initiatief het Health-center in Brufut te ondersteunen met materialen. Gaandeweg kwam daar steun aan de Brufut Lower Basic School bij.
Toen er plannen ontwikkeld werden om een nieuwe kraamkliniek te bouwen en er geld van derden werd ontvangen, kwam het belang van een stichting in beeld.
Openheid en transparantie zijn belangrijke waarden in de afweging geweest evenals het afdekken van hoofdelijke aansprakelijkheid. 

Doel van de stichting

 
Het doel van onze stichting is het verbeteren van de leefomstandigheden van de bevolking van Brufut te Gambia door middel van onder meer het (financieel) steunen van medische- en andere voorzieningen.
 Dit alles om de gezondheid en de toekomst van de bevolking te verbeteren en de levensvreugde te verhogen.

 Specifiek richten we op ons op de ondersteuning van Brufut Health Center maar daarnaast ook Brufut Lower Basic School en de plaatselijke voetbalclub.
Om dit daadwerkelijk vorm te geven zullen we organiseren, adviseren en personeel scholen. Hiervoor zullen we tevens de benodigde financiële voorzieningen begroten en werven.

We kiezen ook bewust voor deze gratis website om alle inkomsten te kunnen gebruiken voor onze goede doelen.

Stichting Brufut Vooruit is opgericht op 03 juli 2018.


Als bestuursleden zijn aangetreden:
Ursula Krol- Tielemans, voorzitter
Larissa Krol, secretaris
Jolique den Dekker- Forsthövel, penningmeester
Toos Bergmans- Vertogen, bestuurslid
Kees van den Boer, verbonden als technisch adviseur

Geen van de bestuursleden genieten vergoedingen voor hun bestuurswerk.
Ieder kwartaal stelt de penningmeester een overzicht van de inkomsten- en uitgaven op, waarna deze door de overige bestuursleden wordt gecontroleerd. Jaarlijks zal het financieel overzicht op de website bijgewerkt worden.
Stichting Brufut Vooruit beschikt op dit moment niet over een Raad van Toezicht.

Stichting Brufut Vooruit staat geregistreerd onder
KvK 72058137
ANBI 858968058

Bereikbaarheid Stichting Brufut Vooruit
Maaymanseweg 14
5408 AP Volkel
T: 06-46225870 en 06-22372266 
E: stichtingbrufutvooruit@gmail.com 
W: www.stichting-brufut-vooruit.jimdosite.com
F: www.facebook.com/stichtingbrufutvooruit
IBAN NL11 RBRB 0778 1529 44